015 241 11 51 info@sportiefplus.nl
Advies
Wij geven uw zorgbeleid inhoud
Uw zorginstelling heeft een zorgbeleid nodig. Voor uw bewoners en om ervoor te zorgen dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg u niet op de vingers tikt. Maar hoe brengt u dit beleid in de praktijk? Hoe kunt u het beleid meer richten op het stimuleren van bewoners om meer te bewegen? Dit hele traject kunt u uit handen geven aan Sportief Plus. Van een effectief beweegbeleid tot een praktisch beweegaanbod op maat. De activiteiten worden begeleid door gespecialiseerde bewegingsagogen.

SPORTIEF PLUS WEET WAT VOOR UW ORGANISATIE WERKT

De Inspectie voor de Gezondheidszorg controleert of elke zorginstelling de vereiste bouwstenen voor beweegstimulering heeft. Naast de noodzaak om bewoners in zorginstellingen meer te laten bewegen, krijgt uw organisatie ook te maken met bezuinigingen. Met van Sportief Plus, speelt u op tijd in op het scheiden van woon-, zorg- en welzijn in de ouderenzorg. Het is juist nu van belang om te investeren en innoveren.

Voordelen van een passend beweegaanbod:

U vernieuwt het beweegaanbod zonder dat dit extra werk oplevert. Doordat wij het hele traject uit handen nemen heeft uw personeel tijd voor andere taken. De bewoners hebben plezier met elkaar waardoor ze minder eenzaam zijn. Daarnaast worden ze actiever en zelfstandiger.

Onderzoek

Wilt u mogelijkheden onderzoeken of een nieuw initiatief starten en weet u niet goed waar u moet beginnen? De specialisten van Sportief Plus hebben de kennis, expertise en bieden begeleiding om gegevens en oplossingen voor u in kaart te brengen. U kunt hierbij denken aan:

· Demografisch onderzoek

· Behoefte- en deelnemersanalyse

· Haalbaarheids- of risicoanalyse

· Adviestraject met bijbehorende workshops

Advies

Bewegen is belangrijk voor de bewoners van uw zorginstelling. De Inspectie van Gezondheidszorg (IGZ) controleert sinds 2015 alle zorginstellingen. Dit zal de IGZ doen aan de hand van zeven bouwstenen. Sportief Plus helpt u bij de implementatie van deze bouwstenen in uw zorginstelling. Zonder verbinding van deze bouwstenen is het stimuleren van bewegen nog steeds los zand. Sportief Plus maakt samen met u en op uw locatie een solide plus voor de lange termijn.

Dit zijn de IGZ-bouwstenen beweegstimulering:

1. De instelling heeft beweegstimulering in het beleid vastgesteld;

2. De instelling betrekt cliënten bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren;

3. De instelling beschikt over een structuur voor beweegstimulering;

4. De instelling zorgt voor deskundigheidsbevordering van medewerkers en voorlichting over belang, voordelen en mogelijkheden;

5. De instelling legt afspraken vast over beweegstimulering in het zorgleefplan van cliënten;

6. De instelling beschikt over voldoende mogelijkheden om invulling te geven aan beweegstimulering;

7. Buurt betrekken: de instelling biedt haar cliënten mogelijkheden, om gebruik te maken van faciliteiten in de buurt en andersom.

Implementatie

U wilt bewoners van uw instelling op locatie meer laten bewegen? Maar waar beginnen we om dit te realiseren? Sportief Plus helpt u zodat u de IGZ bouwstenen succesvol toepast worden.

Onder andere door:

· In kaart te brengen wat er goed gebeurt;

· Draagvlak creëren bij het management, verzorging en de activiteitenbegeleiders;

· Mogelijkheden en beperkingen van de bewoners onderzoeken;

· Coachen van woonzorgbegeleiders;

· Beleid beweegstimulering inpassen;

· Passend beweegaanbod aanbieden;

· Promoten van het beweegaanbod;

· Stimuleren van de bewoners om deel te nemen;

· Dit doen we door workshops en het coachen van de medewerkers.

Heb je een vraag of opmerking, laat het ons middels dit formulier weten. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Privacy

Vulcanusweg 263C,
2624 AV Delft

015 241 11 51

info@sportiefplus.nl

Over Sportief Besteed Groep

Klik op de knop hieronder en bekijk de mogelijkheden

Blijf op de hoogte:

Bedrijfsgegevens

Sportief Plus
Vulcanusweg 263C,
2624 AV Delft

KvK: 60 759 976
Rek: NL22 RABO 0187 4584 64
BTW: NL8540.47.700.B01

Social Media