015 241 11 51 info@sportiefplus.nl
Advies
Wij geven uw zorgbeleid inhoud

Uw zorginstelling heeft een beweegbeleid nodig zodat bewoners actief zijn en u voldoet aan de 7 bouwstenen van beweegstimulering die door de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn opgesteld. Sportief Plus kan u daarbij helpen. Wij adviseren over een effectief beweegbeleid en kunnen ook praktisch beweegaanbod op maat realiseren. Samen met u maken we een plan voor de lange termijn waarin de IGZ-bouwstenen een plek hebben:

 • Beweegstimulering is vastgesteld in beleid;
 • Cliënten worden betrokken bij voorbereiden, uitvoeren en evalueren;
 • Er is een structuur voor beweegstimulering;
 • Er vindt deskundigheidsbevordering van medewerkers plaats en voorlichting over belang, voordelen en mogelijkheden;
 • Afspraken beweegstimulering liggen vast in zorgleefplan van cliënten;
 • Er zijn voldoende mogelijkheden om invulling te geven aan beweegstimulering;
 • Cliënten hebben mogelijkheid om gebruik te maken van faciliteiten in de buurt en andersom.

 Onze ondersteuning bestaat onder meer uit:

 • In kaart te brengen wat er goed gebeurt;
 • Draagvlak creëren bij het management, verzorging en de activiteitenbegeleiders;
 • Mogelijkheden en beperkingen van de bewoners onderzoeken;
 • Coachen van woonzorgbegeleiders;
 • Beleid beweegstimulering inpassen;
 • Passend beweegaanbod aanbieden;
 • Promoten van het beweegaanbod;
 • Stimuleren van de bewoners om deel te nemen.
Heb je een vraag of opmerking, laat het ons middels dit formulier weten. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Privacy

Vulcanusweg 263C,
2624 AV Delft

015 241 11 51

info@sportiefplus.nl

Over Sportief Besteed Groep

Klik op de knop hieronder en bekijk de mogelijkheden

Blijf op de hoogte:

Bedrijfsgegevens

Sportief Plus
Vulcanusweg 263C,
2624 AV Delft

KvK: 60 759 976
Rek: NL22 RABO 0187 4584 64
BTW: NL8540.47.700.B01

Social Media