Neem vrijblijvend contact met ons op

015 – 241 11 55

info@sportiefplus.nl

Cursus TBO

U kunt ook kiezen voor onze eigen cursus Toegepast Bewegen Ouderenzorg (TBO) . Dit is een cursus van 6 bijeenkomsten waarbij uw zorgmedewerker wordt geleerd om bewegingsgerichte zorg toe te passen. Sportief Plan richt zich al zo’n 7 jaar op bewegen met ouderen, van bewegen in de zorg tot bewegen in de wijk. Op dit moment verzorgen we zo’n 80 beweeglessen per week waardoor we inmiddels specialist zijn op het gebied van bewegen voor ouderen.

Met de steeds hogere vergrijzing in Nederland wordt het ook steeds belangrijker om een passend beweegaanbod voor onze ouderen te verzorgen. Daarom hebben wij vanuit Sportief Plan de cursus Toegepast Bewegen ouderen (TBO) opgezet voor iedereen die zich meer wil specialiseren in  de begeleiding van het bewegen met ouderen.

De cursus is ontwikkeld in samenwerking met al onze medewerkers (van bewegingsagogen tot directie). De meeste kennis zit bij onze vakkrachten die dagelijkse lessen op locatie geven. Vandaar dat zij ook een belangrijke rol vervullen bij de invulling van de cursus. Verder zijn wij voor de praktische invulling de samenwerking aangegaan met o.a. fysiotherapeuten (T.I.M. Fysiotherapie), Vegro, Indigo, GGZ om zoveel mogelijke aspecten in on rondom bewegen met ouderen te behandelen tijdens onze cursus.

De cursus is voor iedereen binnen een woon/zorginstelling die in praktijk te maken heeft met beweegstimulering voor ouderen. Niet alleen voor het zorgpersoneel maar zeker ook voor de teamleiders en directie is deze cursus kennis verrijkend. Om zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met lesstof raden wij aan om van elke afdeling en van elke laag binnen het bedrijf een aantal afgevaardigden deel te laten nemen. De medewerkers zullen (bij)geschoold worden op het gebied van toegepast bewegen voor ouderen.

De cursus is met name geschikt voor:
–           Zorgpersoneel
–           Activiteitenbegeleiders
–           Fysiotherapeuten
–           Vrijwilligers
–           Teamleiders
–           Management
–           Directie

Buiten de 6 praktijkdagen is er een handboek ter ondersteuning. Buiten de huiswerkopdrachten zal al het lesmateriaal worden opgenomen in dit handboek en kan zodoende als naslagwerk gebruikt worden. Ook voor personeel dat niet deelneemt aan de cursus. Voor meer informatie over de cursus en een passende offerte voor uw situatie kunt u contact met ons opnemen.