SPECIAAL VOOR OUDEREN EN VERZORGERS

Om bewegen echt te integreren in de dagelijkse verzorging van ouderen is het essentieel dat verzorgers weten wat ze doen. Dat ze begrijpen hoe je lichamelijke beweging verantwoord en structureel toepast. Daarom organiseren we niet alleen cursussen en workshops voor ouderen maar doen we dat in nauwe samenwerking met verzorgers om een goed beweegbeleid tot stand te brengen.

SPECIAAL VOOR OUDEREN EN VERZORGERS

Om bewegen echt te integreren in de dagelijkse verzorging van ouderen is het essentieel dat verzorgers weten wat ze doen. Dat ze begrijpen hoe je lichamelijke beweging verantwoord en structureel toepast. Daarom organiseren we niet alleen cursussen en workshops voor ouderen maar doen we dat in nauwe samenwerking met verzorgers om een goed beweegbeleid tot stand te brengen.