015 241 11 51 [email protected]

VITAAL & IN BALANS

VITAAL, DESKUNDIG EN MET PLEZIER AAN HET WERK! 

SPORTIEF BESTEED GROEP
DUURZAME INZETBAARHEID
MENUKAART

Zeker nu blijkt weer hoe belangrijk het is om in de (ouderen)zorg te blijven investeren in de duurzame inzetbaarheid. Want hoe voorkomen we anders de eventueel nog grotere personeelstekorten? Hoe zorgen we ervoor dat onze professionals zich gehoord en gezien voelen? Op korte en lange termijn dienen we daartoe te investeren in de vitale werksfeer, de gezondheid van medewerkers, de kansen tot (zelf)ontplooiing en de juiste balans tussen werk en privé. Dit alles heeft niet alleen betrekking op de medewerkers, maar zeker ook op (het bewustzijn bij) de gehele organisaties. Om alle kansen te benutten en alle (medewerkers van) organisaties binnen de (ouderen)zorg in regio Haaglanden een passend aanbod te kunnen bieden, delen we op-maat en structureel of flexibel inzetbare interventies.

Drie thema's

De interventies die ieder op eigen wijze en op eigen niveau bijdragen aan de optimalisatie van de werksfeer, gezondheid, ontwikkeling en balans, zijn onder te verdelen in drie thema’s. Het thema ‘fysiek in balans’ heeft met name betrekking op fit worden, fit zijn en fit blijven. Een fysiek fundament voor mentale gezondheid, geluk en ontwikkeling. Binnen het thema ‘mentaal in balans’ bieden we tools om bijvoorbeeld beter om te leren gaan met werkdruk, stress en communicatie. Het laatste thema ‘persoonlijk leiderschap’ focussen we op de manier waarop de zorgprofessional met eigen gedrag en leiderschap effect uitoefent om het gedrag en het handelen van anderen. De drie thema’s werken ieder op een eigen niveau en binnen een eigen kader, maar werken ook zeer goed samen.

Werkwijze

Duidelijk communiceren en tot de verbeelding spreken. Om ieder thema goed te kunnen omschrijven en de bijbehorende interventies toe te lichten, produceren we voor alle drie de thema’s een video. Door het kijken naar deze video’s krijgt de zorgmedewerker een goed beeld van de breedte en de inhoud van het algehele aanbod.

Binnen de drie thema’s zijn de verschillende interventies en workshops geheel los van elkaar te selecteren en hebben ieder een eigen toepasbare waarde. Toch zijn de interventies ook zeer zeker als een op elkaar aansluitend traject toe te passen. Hierin zorgen we te alle tijden voor een op-maat-gemaakt traject, passend bij de vraag van de medewerker en/of de organisatie.

Met onze praktische en oplossingsgerichte mentaliteit, zorgen we ervoor dat zowel de online workshops als de interventies op locatie, een direct toepasbaar resultaat kennen. Wij zijn daarin graag to the point en kiezen het liefst altijd voor een praktisch waardevolle werkwijze.

Alle interventies en/of workshops zijn als geheel te boeken voor één organisatie en kennen dan een realistische totaalprijs. De trainingen en workshops zijn dan ook in groepsverband te volgen. We erkennen echter ook de waarde van flexibele inzetbaarheid en kiezen er daarom voor om de workshops ook los (indivueel) aan te bieden. Op deze manier zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk medewerkers baat hebben bij dit aanbod, natuurlijk houden we daarin rekening met een gewenst minimum en maximaal aantal deelnemers. Uiteindelijk is het doel om kwalitatief en kwantitatief optimaal bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers van alle organisaties van RAAK VVT-Haaglanden.

FYSIEK IN BALANS

Wat kun je doen om fit te worden, fit te zijn en fit te blijven als je in de zorg werkt? Hoe houd je dat vol, nu én in de toekomst? Hoe kun je je fitheid en daarmee je belastbaarheid vergroten? Dat zijn interessante vragen waar niet alleen onderzoekers, maar ook organisaties in de vvt-sector zich zelf mee bezighouden. Fit blijven in de zorg zou op termijn immers zelf weleens een zorg kunnen worden. Dat gaan we voorkomen met onderstaande workshops. Je fit voelen is het fundament voor een groeiend werkgeluk en opent de weg naar (zelf)ontplooiing. Deze workshops zijn in groepsverband te volgen, maar je kunt je ook individueel inschrijven. Jij verdient fit!

Klik op de afbeeldingen om te vergroten.

MENTAAL IN BALANS

Jij doet je werk als zorgprofessional met veel passie en bezieling en je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Tegelijkertijd is de werkdruk hoog en vraagt het werken in coronatijd misschien nog wel meer van je dan anders. De Workshops bij Mentaal in balans zijn speciaal voor professionals zoals jij ontwikkeld en ondersteunen je om optimaal te functioneren. Onder begeleiding van zeer ervaren trainers ga je aan de slag met thema’s als energiemanagement, stress, grenzen aangeven, communiceren en samenwerken in team en in organisatie. Deze workshops zijn in groepsverband te volgen, maar je kunt je ook individueel inschrijven. Jij verdient (werk)geluk!

Klik op de afbeeldingen om te vergroten.

LEIDERSCHAP / PERSOONLIJKE  ONTWIKKELING

We zien de ontwikkeling van ‘Persoonlijk Leiderschap’ als cruciaal voor zorgprofessionals. Als fundament voor concrete resultaten, aantoonbare kennis, vaardigheden en gedragsverandering. Daarom richten we ons op de bewustwording van eigen communicatiestijl, gedrag en vervolgens het effect daarvan op anderen. We focussen ook op hoe het gedrag van anderen het eigen functioneren beïnvloedt. We maken de koppeling naar al dan niet initiatief nemen of verantwoordelijkheid oppakken. We faciliteren reflectie en zelfinzicht. Jij verdient nog meer (zelf)vertrouwen!

Klik op de afbeeldingen om te vergroten.