Ons aanbod

 

Ketenaanpak + projectcoordinatie en uitvoering in zes gemeenten 

Valpreventie – ‘Blijft Staan’ interventie

Onze ‘Blijft Staan’ programma’s maken gebruik van 2 erkende interventies (InBalans van VeiligheidNL en Functioneel Trainen Ouderen van TNO). Hiermee begeleiden we in 6 gemeenten in regio Haaglanden thuiswonende senioren van 65+ op het gebied van valpreventie.

Onze ‘Blijft Staan’ aanpak is onderdeel van de totale ketenaanpak waar inventarisatie van bestaande activiteiten, samenwerkingspartners, opsporing, screening, aanbieden van interventies en doorverwijzen naar structureel aanbod essentiele stappen in de ketenaanpak zijn die wij per gemeente duiden, inrichten en voor de doelgroep laagdrempelig toegankelijk maken.

Benieuwd wat wij realiseren of interesse om deel te nemen?

Actief in Den Haag, Rijswijk, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Vlaardingen, Delft

Beweegtraject van 13 weken

Kosten zijn eenmalig 50,- | Ooievaarspas geeft 50% korting *in sommige gemeenten gratis

Gratis eerste proefles

Aandacht voor kracht, mobiliteit en balans

Altijd ruimte voor een sociaal moment met koffie, thee of water

Organisatie en uitvoering in verschillende regio Haaglanden gemeenten

Vitaliteitsdagen

Tijdens vitaliteitsdagen krijgen senioren en mantelzorgers inzage in hun huidige vitaliteit d.m.v. gezondheidschecks. Denk hierbij aan uithoudingsvermogen, cholesterol, BMI, kracht, balans, glucose, geheugen en nog veel meer. Daarnaast is er ruimte voor lokale (beweeg)-aanbieders en samenwerkingspartners om het aanbod onder de aandacht te brengen.  De vitaliteitsdagen hebben 3 hoofddoelen: Het inzichtelijk maken van de actuele vitaliteit onder de bezoekers. Het verbinden van lokale samenwerkingspartners door partners uit zorg, sociaal en sportdomein bij elkaar te brengen en om senioren en mantelzorgers warm te kunnen toeleiden naar de aanwezige aanbieders. 

Actief in Den Haag, Vlaardingen, Lansingerland, Westland en Delft

Volledig gratis voor deelnemers

Voor senioren en mantelzorgers

Altijd in samenwerking met minimaal 10 wijk en stad partners

Gemiddelde opkomst tussen de 75 en 200 deelnemers

Maatschappelijke vraagstukken

Projectmanagement

Van idee tot impact. Met resultaatgerichte projecten die een oplossing bieden voor maatschappelijke uitdagingen, zorgen we ook in uw gemeente voor een actieve en gezonde samenleving waarin iedereen meedoet.

Van projectplan naar maatschappelijke impact

Maatwerk

Sterk lokaal netwerk als basis

Voor alle (kwetsbare) doelgroepen

Inzet op duurzame veranderingen

15 jaar ervaring

Beweegmakelaar Rijswijk

De beweegmakelaar voor mensen met een beperking

De beweegmakelaar biedt ondersteuning aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en zintuigelijke beperking om passend sport en beweegaanbod te vinden. De beweegmakelaar bied dezelfde ondersteuning ook voor senioren met als doel om een duurzame beweging te brengen in het leven van een ander in samenwerking met de stedelijke sport en beweegaanbieders. 

1 op 1 contact en in groepsverband

De beweegmakelaar is de verbinder tussen de doelgroep en het aanbod

Bestaat het aanbod op basis van de sport hulp vraag niet? Dan realiseren wij samen met de lokale partners het aanbod

Een sociale en vitale stad Den Haag

Vitaliteitsbegeleiders voor senioren en mantelzorgers

Samen sociaal en vitaal zijn klinkt heel goed, maar vereist een proactieve werkwijze.

De vitaliteitsbegeleiders zijn outreachend actief, organiseren in samenwerking met partners informatiebijeenkomsten, sluiten aan bij bestaande initiatieven en realiseren dagelijkse warme toeleidingen naar het bestaande aanbod in de stad Den Haag.

Deze inzet is van onschatbare waarde, want onderzoek en ervaring leert dat er in vele gemeenten veel aanbod is en wordt georganiseerd, maar dat de doelgroep dit aanbod onvoldoende weet te vinden.

Het realiseren van een integrale samenwerking tussen domeinen en de samenwerkingspartners

Organiseren van informatiebijeenkomsten over vitaliteit

Warm toeleiden van groepen en individuen naar bestaand aanbod in Den Haag

Vitaliteitsdagen organiseren en uitvoeren in Den Haag

Kennispartner voor samenwerkingspartners in de stad verspreid over de 8 stadsdelen!

G-swingo, Afrikaans Dansen en regionale G-sportdag

We doen nog meer…

Sportief Plus zet zich naast bovenstaande programma’s ook in voor losse projecten, (beweeg)initatieven. We brengen vraag en behoefte bij elkaar en realiseren een project of activiteit met een duurzaam karakter.

Welke projecten kan je dan zoal aan denken?

Begeleiding van jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel i.s.m. met de hersenstichting

G- Swingo / Swingo: De swingende bingo

Afrikaans dansen: Dansactiviteiten in 2 stadsdelen van Den Haag

Sportdagen voor zowel zorgprofessionals als G-sporters

Projecten tegen eenzaamheid i.s.m. met lokale samenwerkingspartners

online beweegplatform dé oplossing voor een actieve gemeente

Digitale toepassingen

Al het sport en cultuuraanbod op één digitaal platform. De oplossing voor inwoners, aanbieders en gemeenten die gaan voor een actieve en gezonde samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Overzicht activiteitenaanbod

Datagestuurd werken

Toegang sociale regelingen

Verhoogde participatie

Inzicht in impact

Inclusieve samenleving

Valpreventie

Al ruim 6 jaar actief rondom valpreventie met op dit moment activiteiten in zowel ketenaanpak, organisatie als uitvoering in 6 gemeenten met een jaarlijks bereik van ruim 2000 senioren

Vitaliteitsdagen

Begonnen in Rijswijk met het organiseren van vitaliteitsdagen en ondertussen uitgegroeid tot jaarlijks terugkerende evenementen in 4 gemeente(n) met een opkomst van tussen de 75-200 senioren per dag. Op jaarbasis realiseren wij 12 vitaliteitsdagen verspreid over de gemeenten als onderdeel van een integrale aanpak

Beweegmakelaar

De rol als beweegmakelaar is 2 jaar actief en richt zich op mensen met een beperking en senioren en ondersteunen ruim 100 sport hulpvragen op jaarbasis en organiseren verschillend nieuw sportaanbod zoals; auti voetbal

Vitaliteitsbegeleider

Sinds 2022 actief in Den Haag verspreid over alle 8 de stadsdelen en bereiken op jaarbasis 15.000 senioren en mantelzorgers door activiteiten, in de wijk actief te zijn en nauw samen te werken met alle samenwerkingspartners uit de verschillende stadsdelen