Neem vrijblijvend contact met ons op

015 – 241 11 55

info@sportiefplus.nl

 Edwin vd Sar (gratis les)

In de woon/zorgcentra is het lastig om structurele mogelijkheden te creëren voor beweging. Hoe organiseren we dit voor de bewoners van jong tot oud? Want juist in de woon/zorgcentra vormen bezuinigingen en het gebrek aan medewerkers vaak een uitdaging.

Sinds 2014 ondersteunt de Edwin van der Sar Foundation deze zorginstellingen door de inzet van Beweegteams. De beweegsessies worden uitgevoerd door Sportief Plus.

Dit biedt de  Edwin van der Sar Foundation uw zorginstelling aan:

  •         drie beweegsessies van 1 uur o.l.v. twee professionele begeleiders (1 sessie per week);
  •         gebruik van spelmaterialen;
  •         begeleiding en advies t.b.v. uw beweegstimulering;
  •         een beknopt beleidsvoorstel voor het implementeren van de IGZ Bouwstenen.

 

Actie voor deelnemende instellingen:

  •         het werven van 15 deelnemers per beweegsessie;
  •         een beschikbare ruimte te faciliteren (minimaal 30m²);
  •         vrijwilligers/medewerkers te benaderen om deelnemers te halen/brengen;
  •         na de les koffie/thee/limonade voor de deelnemers

 

Via de website van de Edwin van der Sar Foundation kan een zorginstelling ons als beweegteam aanvragen: