WIJ VERTALEN DE WENS VAN INWONERS EN ORGANISATIES NAAR PASSENDE PROJECTEN BINNEN IEDER FONDS

GEZOND LEVEN STIMULEREN IS KOSTBAAR

Alles kost geld. Ook projecten voor senioren op het gebied van sport, cultuur en gezonde leefstijl. Wij helpen u graag om de begroting rond te krijgen. Daarvoor brengen we onder andere lokale partijen samen om te inventariseren waar expertise of financiële middelen tekort schieten voor het opzetten van een project of activiteit. Wij kennen de weg naar fondsen en subsidieverstrekkers. We weten hoe een aanvraag voldoet aan de eisen en aansluit bij lokaal beleid. We schrijven al jaren succesvolle sportimpulsaanvragen voor lokale sport- en beweegaanbieders.

FONDSEN

Een fonds is een stichting die kapitaal beheert en is vastgelegd voor een bijzonder doel. Om aanspraak te maken op financiering kunnen wij voor u een projectplan indienen dat hierbij aansluit.

Wij vertalen de wens van inwoners en organisaties naar passende projecten binnen ieder fonds.

SUBSIDIES

Een subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie om een activiteit mee op te starten. Wij helpen je bij het opstellen van een subsidieaanvraag.

Neem vrijblijvend contact met ons op