SPORTIEF PLUS HELPT ZORGINSTELLINGEN MET DE IMPLEMENTATIE VAN DEZE BOUWSTENEN

WIJ BRENGEN OUDEREN

IN BEWEGING

Samenwerken met Sportief Plus

Sportief Plus houdt ouderen in beweging

Sporten en bewegen is voor ouderen niet altijd vanzelfsprekend. Als lichamelijke en geestelijke beperkingen een probleem vormen is extra zorg en professionele begeleiding nodig. Wij kunnen u daar bij helpen. En zo helpen we samen ouderen langer actief en gezond te blijven.

Extra zorg voorkomen en bestaande zorg verminderen

Om te voorkomen dat ouderen inactief worden en steeds afhankelijker worden van extra zorg hebben wij een programma samengesteld voor gemeenten en zorginstellingen. Hiermee zetten we sport en bewegen in als middel om te voorkomen dat mensen sneller en meer zorg nodig hebben. En zelfs de bestaande zorg kan verminderen. Met Sportief Plus kan een cultuuromslag in uw zorginstelling bewerkstelligd worden.

In de ouderenzorg zijn de bewoners veel te weinig in beweging

* In verzorgingstehuizen is 75% van de bewoners inactief

* In verpleegtehuizen is 90% van de bewoners inactief

Innoveren en investeren

Bezuinigen is niet de manier om bewoners van zorginstellingen langer actief en gezond te houden. Het beleid zou gericht moeten zijn op investeren en innoveren teneinde de zorgvraag te minimaliseren. Maar hoe faciliteert en organiseert u de mogelijkheden om bewoners meer te laten bewegen? Sportief Plus kan dit traject helemaal voor u uit handen nemen. Van een effectief beweegbeleid tot een beweegaanbod op maat. Deze aangepaste activiteiten worden begeleid door gespecialiseerde beweegcoaches.

De inspectie voor de Gezondheidszorg controleert (vanaf 2015) actief of elke zorginstelling voldoet aan vereiste IGZ Bouwstenen voor beweegstimulering van bewoners. Sportief Plus helpt zorginstellingen met de implementatie van deze bouwstenen.

Wat bereikt u met Sportief Plus als partner:

* Bewegen als gezondheidswinst voor iedereen

* Het sociale aspect stimuleert en motiveert

* Bewoners worden actiever en zelfstandiger

* Eenzaamheid en depressie worden aangepakt

* Personeel heeft tijd vrij tijdens de beweegactiviteiten

* De zorgvraag neemt af

Voorkomen is beter dan genezen
In veel woonzorglocaties bewegen bewoners te weinig. Op deze manier gaat de zelfredzaamheid achteruit en verergeren chronische aandoeningen zoals diabetes en artrose. Ook overgewicht ligt op de loer. Vooral ouderen krijgen zo meer moeite met dagelijkse activiteiten. Hierdoor vermindert de kwaliteit van leven.

Beweegaanbod op maat
Wij bieden diverse beweegactiviteiten voor bewoners van woonzorglocaties. Daarbij betrekken we ook het personeel en de vrijwilligers van de instelling. Al onze activiteiten worden afgestemd op de groep of het individu. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend beweegaanbod op maat.

Neem vrijblijvend contact met ons op