Wij brengen beweging in
het leven van een ander

Wij zijn actief in deze gemeenten

Een beweging realiseren voor senioren, mensen met een beperking en mantelzorgers!

Onze droom? Het realiseren van de gezonde en actieve samenleving waarin iedereen meedoet. Sportief Plus heeft expertise en professionals die zich specifiek voor de doelgroepen die in onze ogen wat extra aandacht nodig hebben.

Als maatschappelijk gedreven organisatie zetten wij ons als team dagelijks in om deze droom tot realiteit te brengen. Onze ondernemende, daadkrachtige en toegankelijke professionals bundelen verschillende expertises, ervaringen en projecten voor diverse maatschappelijke vraagstukken in relatie tot een sociaal en vitaal leven.

Samen met gemeenten, samenwerkingspartners en onze collega’s realiseren wij een positieve beweging in het leven van een ander!

Een gezonde generatie in 2040.

Werken aan een totaal aanpak voor zorg, sociaal en sportieve vraagstukken die wij doormiddel van onze inzet domeinoverstijgend aan elkaar verbinden en dat in uw gemeente?

Het Integraal Zorg Akkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de daaruit vloeiende Brede Specifieke Uitkering (SPUK) stellen gezamenlijke doelen voor regionale, lokale en integrale samenwerkingen met als doel een gezonde generatie in 2024. Sportief Plus zet zich in op vele van de SPUK genoemde thema’s; 

^

Coördinatie ketenaanpak valpreventie

^

Valpreventieve aanpak door onze ‘blijft staan aanpak’ wat gebruikt maakt van erkende valpreventieve beweeginterventies

^

Vitaliteitsbegeleiders die werken aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden, verstevigen van de sociale basis en eenzaamheid bestrijden

^

Vitaliteitsdagen waar een integrale samenwerking voor de deelnemers wordt gefaciliteerd

^

Beweegmakelaar die zich specifiek in zet voor mensen met een beperking en inclusie

Gericht op thema’s vanuit het SPUK stelt Sportief Plus samen met samenwerkingspartnerS en gemeenten doelen en realiseren hiervoor projecten, activiteiten en een totaalaanpak die gemeente ondersteunen in het uitvoeren van landelijk en gemeentelijk beleid. Al onze inzet is gericht op het maken van impact!

Onze programma’s

Ketenaanpak en uitvoering valpreventieve aanpak

Sportief Plus biedt al bijna 10 jaar in verschillende gemeenten in de regio valpreventie cursussen aan. Met de ‘Blijft Staan’ trajecten in onder meer Den Haag, Rijswijk, Westland en Delft worden jaarlijks meer dan 2000 senioren getraind.

Organisatie en uitvoering van vitaliteitsdagen

Senioren en mantelzorgers krijgen de mogelijkheid een gezondheidscheck te doen en deel te nemen aan lokaal beweegaanbod. Samen met lokale organisaties testen we senioren op o.a. balans, bloeddruk en cholesterol. Daarnaast realiseren wij een warme toeleiding naar aanbieders in de wijk en gemeente.

Beweegmakelaar voor mensen met een beperking

Speciaal voor iedereen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuigelijke beperking, autisme of een chronische aandoening. De Beweegmakelaar biedt het steuntje in de rug, op zoek naar passende activiteiten in de gemeente.

Vitaliteitsbegeleiders

De Vitaliteitsbegeleiders verbinden mantelzorgers en thuiswonende senioren aan het sociale, educatieve, culturele en sportieve aanbod dat Den Haag rijk is. Samen zorgen we voor een sociale & vitale stad.

De kracht van een groep

Onze samenleving is divers. De ambitie om op vele niveaus beweging te brengen ontzettend uitdagend.

Sportief Plus is onderdeel van de Sportief Besteed Groep (SBG). Dankzij de expertise die sinds 2008 is opgebouwd in verschillende accounts, leidt dit tot een uniek samenwerkingsvoordeel.

Momenteel bestaat SBG uit elf verschillende accounts, allen met een eigen werkgebied en specialisme, maar gedreven door dezelfde missie: het realiseren van dé actieve en gezonde samenleving waarin iedereen meedoet.

Van projectmanagement tot coördinatie Ketenaanpak. Van marketing en communicatie tot een digitaal beweegplatform. En van strategie en beleid tot uitvoering. Gezamenlijk zetten ruim honderd gedreven professionals zich in om samen met een waardevol netwerk van lokale partners in de regio Zuid-Holland maatschappelijke projecten te realiseren. Sportief Plus richt zich daarin specifiek op senioren, mensen met een beperking en andere kwetsbare doelgroepen in de samenleving.

Het is voor mij belangrijk om van de deelnemers zelf te horen wat ze ervan vinden. Want we zijn begonnen in een aantal stadsdelen, maar willen bij voorkeur uitbreiden naar heel Den Haag.  

 

Kavita Parbhudayal

Wethouder Den Haag (2023)

Sportief Besteed Groep

Sportief Besteed Groep bestaat uit twaalf verschillende werkmaatschappijen. Allen met hun eigen werkgebied en specialisme, maar gedreven door dezelfde missie: het realiseren van dé actieve en gezonde samenleving waarin iedereen meedoet.

We stellen deze werkmaatschappijen in het kort voor:

Haaglanden Beweegt

Werkgever van de Brede Regeling Combinatiefuncties in gemeente Delft en Rijswijk.

   Lansingerland Beweegt

   Werkgever van de Brede Regeling Combinatiefuncties in gemeente Lansingerland.

   Rijnland Beweegt

   Werkgever van de Brede Regeling Combinatiefuncties in gemeente Leiden.

    

    Sportief Plus

    Speciaal voor senioren en mensen met een beperking. Van coordinatie Ketenaanpak voor valpreventie tot inzet vitaliteitsbegeleiders en beweegmakelaars.

      Sportief Onderwijs

      Deze professionals geven kwalitatieve invulling aan de (extra) beweeguren in het onderwijs. Een totaaloplossing voor uitdagingen in het hedendaagse onderwijs. Flexibel, professioneel en aantrekkelijk.

        Sport Heroes

        Een full-service marketingteam, van strategie tot uitvoering, dat maatschappelijke uitdagingen om zet in creatieve concepten en campagnes met impact.

         

         SBG Vitality

         Helpt bedrijven aan vitale medewerkers. Van intake tot vitaliteitsdag en van adviesrapport tot vervolgaanbod. Vitale medewerkers maken een vitaal bedrijf.

           SBG Verhuur

           Dé aanbieder in regio Zuid-Holland op het gebied van luchtkussens, sport- en spelmateriaal en interactieve games.

             Young Talents

             (Talent)ontwikkeling en groei van jongeren staat centraal. Het team kent de leefwereld van de jongeren en inspireert hen om het beste uit zichzelf te halen.

              

              SBG Projecten

              Projectmanagers en adviseurs zetten zich in voor lokale, regionale, landelijke en Europese maatschappelijke projecten.

                Beweegplatform

                Met de SBG app als (nieuw) beweegplatform brengen we honderden sportieve, culturele en sociale activiteiten samen op één overzichtelijke en interactieve plek.

                  Schiedam Beweegt

                  Uitvoerder van gevarieerd beweegactiviteiten in samenwerking met lokale sportaanbieders op pleintjes en sportveldjes in de gemeente. Speciaal voor de doelgroep 4 t/m 12 jaar.