Wij brengen beweging in
het leven van een ander

Wij zijn actief in deze gemeenten

Een beweging realiseren voor senioren, mensen met een beperking en mantelzorgers!

Onze droom? Het realiseren van de gezonde en actieve samenleving waarin iedereen meedoet. Sportief Plus heeft expertise en professionals die zich specifiek voor de doelgroepen die in onze ogen wat extra aandacht nodig hebben.

Als maatschappelijk gedreven organisatie zetten wij ons als team dagelijks in om deze droom tot realiteit te brengen. Onze ondernemende, daadkrachtige en toegankelijke professionals bundelen verschillende expertises, ervaringen en projecten voor diverse maatschappelijke vraagstukken in relatie tot een sociaal en vitaal leven.

Samen met gemeenten, samenwerkingspartners en onze collega’s realiseren wij een positieve beweging in het leven van een ander!

Een gezonde generatie in 2040.

Werken aan een totaal aanpak voor zorg, sociaal en sportieve vraagstukken die wij doormiddel van onze inzet domeinoverstijgend aan elkaar verbinden en dat in uw gemeente?

Het Integraal Zorg Akkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de daaruit vloeiende Brede Specifieke Uitkering (SPUK) stellen gezamenlijke doelen voor regionale, lokale en integrale samenwerkingen met als doel een gezonde generatie in 2024. Sportief Plus zet zich in op vele van de SPUK genoemde thema’s; 

Coördinatie ketenaanpak valpreventie

Valpreventieve aanpak door onze ‘blijft staan aanpak’ wat gebruikt maakt van erkende valpreventieve beweeginterventies

Vitaliteitsbegeleiders die werken aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden, verstevigen van de sociale basis en eenzaamheid bestrijden

Vitaliteitsdagen waar een integrale samenwerking voor de deelnemers wordt gefaciliteerd

Beweegmakelaar die zich specifiek in zet voor mensen met een beperking en inclusie

Gericht op thema’s vanuit het SPUK stelt Sportief Plus samen met samenwerkingspartnerS en gemeenten doelen en realiseren hiervoor projecten, activiteiten en een totaalaanpak die gemeente ondersteunen in het uitvoeren van landelijk en gemeentelijk beleid. Al onze inzet is gericht op het maken van impact!

De vitaliteitsdag heeft mij inzicht gegeven over mijn actuele vitaliteit, balans en ben ik op de hoogte van alles wat er speelt in mijn wijk en de gemeente. 

 

Deelnemer Vitaliteitsdag Stadsdeel LAAK

 

Onze programma’s

Ketenaanpak en uitvoering valpreventieve aanpak

Sportief Plus biedt al bijna 10 jaar in verschillende gemeenten in de regio valpreventie cursussen aan. Met de ‘Blijft Staan’ trajecten in onder meer Den Haag, Rijswijk, Westland en Delft worden jaarlijks meer dan 2000 senioren getraind.

Organisatie en uitvoering van vitaliteitsdagen

Senioren en mantelzorgers krijgen de mogelijkheid een gezondheidscheck te doen en deel te nemen aan lokaal beweegaanbod. Samen met lokale organisaties testen we senioren op o.a. balans, bloeddruk en cholesterol. Daarnaast realiseren wij een warme toeleiding naar aanbieders in de wijk en gemeente. 

Beweegmakelaar voor mensen met een beperking

Speciaal voor iedereen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuigelijke beperking, autisme of een chronische aandoening. De Beweegmakelaar biedt het steuntje in de rug, op zoek naar passende activiteiten in de gemeente.

Vitaliteitsbegeleiders

De Vitaliteitsbegeleiders verbinden mantelzorgers en thuiswonende senioren aan het sociale, educatieve, culturele en sportieve aanbod dat Den Haag rijk is. Samen zorgen we voor een sociale & vitale stad.

De kracht van een groep

Onze samenleving is divers. De ambitie om op vele niveaus beweging te brengen ontzettend uitdagend.

Sportief Plus is onderdeel van de Sportief Besteed Groep (SBG). Dankzij de expertise die sinds 2008 is opgebouwd in verschillende accounts, leidt dit tot een uniek samenwerkingsvoordeel.

Momenteel bestaat SBG uit elf verschillende accounts, allen met een eigen werkgebied en specialisme, maar gedreven door dezelfde missie: het realiseren van dé actieve en gezonde samenleving waarin iedereen meedoet.

Van projectmanagement tot coördinatie Ketenaanpak. Van marketing en communicatie tot een digitaal beweegplatform. En van strategie en beleid tot uitvoering. Gezamenlijk zetten ruim honderd gedreven professionals zich in om samen met een waardevol netwerk van lokale partners in de regio Zuid-Holland maatschappelijke projecten te realiseren. Sportief Plus richt zich daarin specifiek op senioren, mensen met een beperking en andere kwetsbare doelgroepen in de samenleving. 

Het is voor mij belangrijk om van de deelnemers zelf te horen wat ze ervan vinden. Want we zijn begonnen in een aantal stadsdelen, maar willen bij voorkeur uitbreiden naar heel Den Haag.  

 

Kavita Parbhudayal

Wethouder Den Haag (2023)